O nás

Mgr. Hana Čechová

Mgr. HANA ČECHOVÁ

Jsem zapsaná mediátorka v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR se zaměřením na všechny typy civilních sporů. Mediaci považuji za skvělý nástroj jak strukturovat rozhovor dvou lidí, kteří nemohou přes své emoce, své předchozí zkušenosti či jiné bariéry najít řešení vzájemného konfliktu. Mé zkušenosti mě přesvědčily o tom, že každý spor či konflikt má řešení, které může být pro obě strany v danou situaci uspokojivé. Těší mě, že mohu klienty provádět náročným procesem vyjednávání, jehož výsledek - vzájemná dohoda - přináší oběma úlevu.

Úspěšně ukončené vzdělání a akreditace

 • Zápis do Seznamu mediátorů vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR
 • Složení zkoušky mediátora na Ministerstru spravedlnosti ČR
 • Výcvik v rodinné mediaci – Institut pro mediaci a pracovní vztahy s.r.o.
 • Výcvik mediace – Institut pro mediaci a pracovní vztahy s.r.o.
 • Základní a pokračovací výcvik Krizová intervence – Remedium Praha o.p.s.
 • Karlova Univerzita v Praze, Filosofická fakulta, obor Sociální práce

Moje pracovní zkušenosti:

 • fundraiser, facilitátor případových konferencí
  - Soukromý dětský domov SOS 92, z. ú.
 • sociálně - aktivizační služba pro rodiče dětí umístěných do DD
  - Dětský domov Husita o.p.s.
 • projektový manager
  - vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách
  - Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením v Moravskoslezském kraji
  - Instand z.ú.
 • Sociální pracovnice
  - Poradenské centrum Život 90

Mgr. Hana Sobotková

Mgr. HANA SOBOTKOVÁ

Jsem zapsaná mediátorka v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR. Věřím, že dobře vedený rozhovor nás dovede k pochopení toho, co potřebujete vy i lidé kolem vás. Jsem přesvědčená o tom, že si v životě nemusíme všechno vybojovat, ale že na řadě věcí se dá domluvit. Mediace je způsob řešení konfliktu nenásilnou formou, kdy obě strany mají možnost vyjádřit své postoje a potřeby. Mám dobrý pocit, když spolu s klienty najdeme řešení, které je uspokojivé pro všechny zúčastněné.

Úspěšně ukončené vzdělání a akreditace

 • Výcvik mediace a mediačních technik – Mediace Česká republika – JUDr. Radka Medková
 • Výcvik v rodinné mediaci – Institut pro mediaci a pracovní vztahy s.r.o.
 • Zkoušky mediátora u Ministerstva spravedlnosti ČR – zapsaný mediátor v Seznamu mediátorů
 • Kouč osobního rozvoje – AKOR- Akreditovaný výcvik
 • Koučink jako umění – Mgr. Magdalena Vokáčová - Akreditovaný výcvik
 • Výcvik v teamovém koučování – QED Group a.s.
 • Nenásilná komunikace – Mgr. Michal Dubec