Naše služby

Rozvody a rozchody

Rozhodli jste se ukončit manželství nebo partnerství a potřebujete si spolu dohodnout péči o děti nebo si rozdělit společný majetek?

Rozvod s kvalitní dohodou znamená klidnější budoucnost pro Vás a Vaše děti.

Mediace

Během mediačního jednání Vám pomůžeme:

Cena mediace: 500 Kč/ hodinu každý z účastníků (1000 Kč/hodinu dohromady)

Běžná doba mediačního setkání jsou 3 hodiny. Mediace většinou probíhá mezi 3 až 6 hodinami ve dvou setkáních. Setkání může být ale i víc, pokud to řešená situace vyžaduje. Účast na mediaci je vždy dobrovolná!

Rozvádět se dá bouřlivě, dlouho a draze nebo v klidu, krátce a mnohem levněji.

Konzultace pro informovaný rozvod

Rozpad rodiny zasahuje do životů všech jejích členů jak osobně, tak i finančně. Buďte připraveni na to, co Vás v průběhu a po rozvodu čeká. Dostatek informací Vám může řešení vzniklých situací významně usnadnit a urychlit.

Pomůžeme Vám porozumět tomu:

Cena konzultace: 500 Kč/ 50 min. (možné i ve více osobách - oba rodiče, prarodiče...)