Ceník

Mediace

Cena 500 Kč / hod. každý z účastníků (1000 Kč / hod. dohromady)
Účastníci se mohou spolu dohodnout na jiném rozdělení celkové částky 1000 Kč / hod.

Běžná doba mediačního setkání jsou 3 hodiny. Mediace většinou probíhá mezi 3 až 6 hodinami ve dvou setkáních. Setkání může být ale i víc, pokud to řešená situace vyžaduje. Účast na mediaci je vždy dobrovolná! Podrobnější informace o mediaci, povinnosti mlčenlivosti mediátora najdete zde.

Služby


Konzultace pro informovaný rozvod

Cena 500 Kč / 50 min.
Může se účastnit i více osob (oba rodiče, prarodiče).

Služby


Nařízené setkání s mediátorem (soudem nařízené)

Cena 200 Kč / hod. každý z účastníků (400 Kč/ hod. dohromady)

První setkání trvá ve většině do 1 hodiny, ve výjimečných případech max 3 hodiny. Na konci prvního setkání se můžete dobrovolně rozhodnout, zda chcete absolvovat samotnou mediaci, či nikoli. V každém případě Vám vydám potvrzení o účasti na prvním setkání s mediátorem, které odevzdáte soudu.

Služby