Ceník

Mediace

Cena 500 Kč / hod. každý z účastníků (1000 Kč / hod. dohromady)
Účastníci se mohou spolu dohodnout na jiném rozdělení celkové částky 1000 Kč / hod.

Běžná doba mediačního setkání jsou 3 hodiny. Mediace většinou probíhá mezi 3 až 6 hodinami ve dvou setkáních. Setkání může být ale i víc, pokud to řešená situace vyžaduje. Účast na mediaci je vždy dobrovolná! Podrobnější informace o mediaci, povinnosti mlčenlivosti mediátora najdete zde.

Služby


Poradenství

Cena 600 Kč / 60 min.
Poradenství v oblastech rozvodu, rozchodu, porozvodové péče o děti apod. Může se účastnit i více osob (oba rodiče, prarodiče).

Služby


Párové doprovázení

Cena 800 Kč / 60 min.
Můžete využít jednorázovou konzultaci nebo se domluvit na dlouhodobější spolupráci.

Služby


Facilitace skupinových setkání

Cena 1000 Kč / 60 min.
Služba je vhodná jak pro veřejné instituce (OSPOD, školy, obce...), tak i firmy.

Služby


Nařízené setkání s mediátorem (soudem nařízené)

Cena 200 Kč / hod. každý z účastníků (400 Kč/ hod. dohromady)

První setkání trvá většinou do 60 minut. Na konci setkání se můžete dobrovolně rozhodnout, zda chcete absolvovat mediaci, či nikoli. V každém případě Vám vydáme potvrzení o účasti na prvním setkání s mediátorem, které odevzdáte soudu.

Služby