O nás

Mgr. Hana Čechová

Mgr. HANA ČECHOVÁ

Jsem zapsaná mediátorka v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR se zaměřením na všechny typy civilních sporů. Mediaci považuji za skvělý nástroj jak strukturovat rozhovor dvou lidí, kteří nemohou přes své emoce, své předchozí zkušenosti či jiné bariéry najít řešení vzájemného konfliktu. Mé zkušenosti mě přesvědčily o tom, že každý spor či konflikt má řešení, které může být pro obě strany v danou situaci uspokojivé. Těší mě, že mohu klienty provádět náročným procesem vyjednávání, jehož výsledek - vzájemná dohoda - přináší oběma úlevu.

Vzdělání

 • Vyškolení v poskytování skupinových edukací - Sdílené rodičovství – Mgr. Terezie Pémová
 • Kurz facilitace – Institut pro mediaci a mezilidské vztahy, s.r.o.
 • Složení zkoušky mediátora na Ministerstru spravedlnosti ČR
 • Výcvik v rodinné mediaci – Institut pro mediaci a pracovní vztahy s.r.o.
 • Výcvik mediace – Institut pro mediaci a pracovní vztahy s.r.o.
 • Základní a pokračovací výcvik Krizová intervence – Remedium Praha o.p.s.
 • Karlova Univerzita v Praze, Filosofická fakulta, obor Sociální práce

Pracovní zkušenosti:

 • Praxe mediátora v oblastech rodinných a ostatních civilních sporů
 • Vedení skupinových edukací a individuálních konzultací
  – projekt Servis rodiny – realizace Příbram - Women for women, o.p.s.
 • Facilitátor případových konferencí a skupinových setkání
  - OSPOD Příbram, základní školy
 • Lektorka
  - Institut pro mediaci a mezilidské vztahy, s.r.o.
 • Sociální pracovnice – doprovázející pracovník pěstounů
  – Kancelář NRP - Soukromý dětský domov SOS 92, z.ú.
 • fundraiser, facilitátor případových konferencí
  - Soukromý dětský domov SOS 92, z. ú.

Mgr. Hana Sobotková

Mgr. HANA SOBOTKOVÁ

Jsem zapsaná mediátorka v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR. Věřím, že dobře vedený rozhovor nás dovede k pochopení toho, co potřebujete vy i lidé kolem vás. Jsem přesvědčená o tom, že si v životě nemusíme všechno vybojovat, ale že na řadě věcí se dá domluvit. Mediace je způsob řešení konfliktu nenásilnou formou, kdy obě strany mají možnost vyjádřit své postoje a potřeby. Mám dobrý pocit, když spolu s klienty najdeme řešení, které je uspokojivé pro všechny zúčastněné.

Vzdělání

 • Vyškolení v poskytování skupinových edukací - Sdílené rodičovství – Mgr. Terezie Pémová
 • Výcvik mediace a mediačních technik – Mediace Česká republika – JUDr. Radka Medková
 • Výcvik v rodinné mediaci – Institut pro mediaci a pracovní vztahy s.r.o.
 • Zkoušky mediátora u Ministerstva spravedlnosti ČR – zapsaný mediátor v Seznamu mediátorů
 • Kouč osobního rozvoje – AKOR- Akreditovaný výcvik
 • Koučink jako umění – Mgr. Magdalena Vokáčová - Akreditovaný výcvik
 • Výcvik v teamovém koučování – QED Group a.s.
 • Nenásilná komunikace – Mgr. Michal Dubec

Pracovní zkušenosti:

 • Praxe mediátora v oblastech rodinných a ostatních civilních sporů
 • Praxe koučky a párové koučky
 • Vedení skupinových edukací a individuálních konzultací
  – projekt Servis rodiny – realizace Příbram - Women for women, o.p.s.
 • Lektorka
  – semináře týkající se témat partnerství a rodičovství